» Historia Klubu

Historia PALETY

PALETA narodziła się w 1999 roku z zamiłowania do gry w tenisa kilku entuzjastów tej dyscypliny. Rozgrywki odbywały się na wrocławskich Pilczycach, stąd pierwotna nazwa ligi brzmiała:  Pilczycka Amatorska Liga Entuzjastów TenisA. W pierwszym roku działalności liga liczyła 9 osób – do dziś grających na najwyższym poziomie. Odwiedzając historyczną strone Palety możemy przekonać się jakiego skoku jakościowego dokonała nasza amatorska liga tenisa.
 
W kolejnych latach Liga regularnie powiększała się o nowych graczy. W 2013 roku było nas 94, wobec czego podjęta została decyzja o rozszerzeniu działalności także na inne obiekty tenisowe. Od tego czasu oficjalna nazwa Ligi brzmi Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów TenisA.
 
W 2014 roku, wobec dalszego rozwoju Ligi, zapadła decyzja o zawiązaniu stowarzyszenia. W maju 2015 roku zarejestrowane zostało stowarzyszenie Klub Sportowy PALETA. W ramach Ligi utworzyliśmy cztery klasy rozgrywkowe singlowe, ligę damską, deblową oraz SuperLigę, zrzeszającą graczy będących byłymi zawodnikami oraz czynnymi trenerami tenisa. Obecnie Liga zrzesza ponad 300 aktywnych graczy.

Wobec powszechnego charakteru Ligi nawiązaliśmy współpracę ze wszystkimi wrocławskimi ośrodkami tenisowymi, a także sponsorami, wspierającymi naszą działalność. Dzięki ich wsparciu imprezy zakończenia sezonów mają profesjonalną oprawę i ciekawe nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

Stowarzyszenie Klub Sportowy PALETA

Na wniosek Komitetu Założycielskiego Klubu Sportowego Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa "PALETA", wpisano Ligę do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia
pozycja 117, data wpisu: 19.05.2015 r.

Cele stowarzyszenia

  • Organizowanie amatorskich rozgrywek i turniejów tenisowych,
  • Podnoszenie poziomu wykształcenia i sprawności członków w aspekcie dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego,
  • Propagowanie zdrowego tryby życia sport i rekreacji,
  • Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej.

Klub realizuje swoje cele poprzez

  • Zarządzanie wewnętrzną ligą tenisową
  • Tworzenie regulaminu rozgrywek tenisowych.
  • Inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją gry w tenisa ziemnego.
  • Organizowanie imprez integracyjnych.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
  • Współpraca z innymi Klubami, organizacjami i ligami o podobnym zakresie i charakterze działania.